A pleasant word from Norway’s favorite comedian!

[På GURU] var det mye bra! Lykke til videre, håper noen i bransjen biter på!

-Erik Solbakken

 

There was a lot of good stuff [on GURU]! Good luck, I hope someone in the business catches on!

-Erik Solbakken

978x